Mládež | Veda | Technika
               
FVAT
     

Našim deťom chýbajú mäkké zručnosti

Zverejnené: 08.02.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Do akej miery vytvárame podmienky pre naše deti na to, aby sa s mäkkými zručnosťami stretli, zoznámili, porozumeli im a rozvíjali ich? Mäkké zručnosti sú ťažko merateľné a pozorovateľné. Sú súčasťou osobnosti našich detí. Medzi mäkké zručnosti (soft skills) patrí napríklad schopnosť pracovať v tíme, analyticky a kreatívne myslieť, komunikovať, zvládať a riešiť konflikty...

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET v Google

Zverejnené: 08.02.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Slovenská pobočka Google ocenila víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 počas novembrového finále v bratislavskej Inchebe. Pozvánku do slovenskej kancelárie Google prijali všetci pozvaní víťazi vrátane učiteľov, ktorí mladých vedátorov vedú pri ich vedátorskom projekte.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Na orbite

Zverejnené: 08.02.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Na orbite Zeme sa do dnešných dní uskutočnilo 313 orbitálnych misií, na ktorých sa zúčastnilo 557 ľudí z 38 štátov. Z nich 12 chodilo po povrchu Mesiaca v rámci programu Apollo. V súčasnosti najväčším pilotovaným vesmírnym programom je Medzinárodná vesmírna stanica ISS, na ktorej v polročných cykloch sa mení posádka. Kozmonauti, ktorí v súčasnosti pracujú na orbite, sa dlhé roky pripravujú na svoju misiu. Paralelou reálnych misií do vesmíru bola tohtoročná robotická súťaž  FIRST® LEGO® League (FLL), pod názvom INTO ORBIT (na orbite), ktorej cieľom je  v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Rozbiehátor podporí talent detí

Zverejnené: 08.02.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Rozbiehátor je inkubačný program modernej školy podnikania s názvom ROZBEHNI SA! Academy. Jej cieľom je do roku 2020 inšpirovať 100-tisíc mladých ľudí k podnikaniu. Doteraz predstavili podnikanie viac ako 5-tisíc mladým ľuďom na 100 školách, podporili 100 nápadov a rozdali 85-tisíc eur na podporu mladých talentov. Poznáte takých vo svojom okolí, v školských laviciach? Odovzdajte im nasledovné myšlienky a argumenty. Rozbiehátor učí podnikať.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Vedecký míting mladých v Portugalsku

Zverejnené: 08.02.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Projekt Youth Science Meeting vznikol v roku 1982 a tento rok sa koná 23. ročník. Jeho cieľom je kultivovať záujem študentov o vedecký výskum a súčasne presadzuje myšlienku výmeny skúseností medzi účastníkmi, ktorými sú zvyčajne 16 až 25 roční študenti z viacerých vedeckých oblastí.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Svetoznámi slovenskí vedci - Jozef Maximilián Petzval

Zverejnené: 08.02.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Slovenka, žijúca vo Francúzsku, pani Edita Manáková je hrdá na svetoznámych slovenských vedcov a preto iniciovala a podporila výrobu filmov o slovenských vynálezcoch! Sme radi, že vám v našom AMAVET eRevue môžeme odprezentovať svetoznámy slovenský um minulosti. V tomto čísle vám ponúkame film o Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi: https://youtu.be/EDT0upSztzE

Hľadáme talenty na internete, si jedným z nich?

Zverejnené: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Na súťaž Junior Internet 2019 pozýva AMAVET všetkých nadšencov internetu a programovania na 14. ročník súťažnej konferencie. Projekty webových stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe sú viac než vítané. Prihlasovať svoje projekty môžu žiaci základných a stredných škôl do 28. februára 2019. Po tomto termíne hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z praxe vyhodnotí prihlásené práce a organizátor súťaže pozve najzaujímavejšie projekty na prezentáciu počas súťažnej konferencie.

Prihlasovanie projektov: http://www.juniorinternet.sk/

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Čo tak napísať pár riadkov a nič nestratiť len získať?

Zverejnené: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

„Tentoraz hlasujem za...“

Spomínaná súťažná konferencia AMAVET-u Junior Internet 2019 prináša možnosť pre tých žiakov, ktorí sa radi vyjadria prostredníctvom klávesnice. V súťažnej kategórii JuniorTEXT môžu autori prihlásiť textové práce na tému nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Experiment z LaBák-u: Miešanie vody

Zverejnené: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

James Prescott Joule objavil súvislosť medzi dejmi mechanickými a tepelnými. Túto súvislosť – zjednodušene povedané – môžeme chápať tak, že vodu môžeme, okrem iného, ohriať len jej miešaním.

Bližšie informácie o jeho prácach si môžete prečítať v článku na stránke:

http://www.mladyvedec.sk/archiv/archiv-37-cisla/889-james-prescott-joule-objavil-rovnost-tepla-a-mechanickej-prace.html

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Výskum finalistov Festivalu vedy a techniky AMAVET

Zverejnené: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Od najprestížnejšieho podujatia pre mladých vedátorov na Slovensku ubehli už dva mesiace. Vedátori usilovne pracujú na svojich výskumoch a prichádzajú k novým zisteniam. O ich projekty sa zaujímali redaktori z portálu Veda na dosah. Prehľad uverejnených rozhovorov s finalistami celoštátneho kola súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2018 nájdete na nasledujúcich odkazoch.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4  5 ... 122 123 124 125 126