Ako založiť klub?
               

Ako založiť klub?

Dátum: 28.09.2008  |  Autor: Marek  |  Kategória: nekategorizované

Štruktúra klubu AMAVET

  1. Základným článkom združenia je záujmový klub AMAVET, ktorý sa môže členiť na záujmové krúžky. V prípade, ak sa záujmový klub člení na záujmové krúžky, tieto sa stávajú základným článkom združenia. Záujmový klub v takom prípade zohráva úlohu zriaďovateľa a koordinátora svojich záujmových krúžkov.
  2. Klub AMAVET sa vytvára na základe potrieb a záujmov najmenej 10 členov združenia, z ktorých minimálne jeden dosiahol vek 18 rokov.
  3. AMAVET klub vzniká zaregistrovaním klubu asociáciou.
  4. Vedenie klubu môže požiadať predsedníctvo AMAVETu o udelenie delegovanej právnej subjektivity, s možnosťou zriadiť si vlastný účet v bankovom ústave. Bankový účet klub zakladá z dôvodu príjmu finančnej dotácie.
  5. Klub AMAVET pracuje podľa vlastných zásad a programov, ktoré vychádzajú zo Stanov združenia. Tieto programy nemôžu byť v rozpore s platnými stanovami AMAVETu.
  6. Klub riadi rada klubu, ktorá má minimálne troch členov.
  7. Vedúci klubu musí byť starší ako 18 rokov a zastupuje klub navonok.

 

Máte záujem založiť klub AMAVET?

 

Píšte!

Mailujte!

Telefonujte !

 

Po obdržaní Vašej žiadosti Vám pošleme ďalšie potrebné informácie a materiály pre vedenie klubu.

 

Staňte sa súčasťou vytvárania budúcnosti aj Vy!

 

Mladí ľudia z AMAVETu